Välj HUS som vårdplats

​Från början av 2014 har varje finländare fritt kunnat välja sin egen vårdplats. Inom den specialiserade sjukvården görs valet genom att diskutera med den läkare som remitterar till vård. Finlands största sjukvårdsdistrikt HUS erbjuder vård inom alla medicinska specialiteter. HUS vårdresultat är inom många områden av toppkvalitet även på internationell nivå. Du kan alltså välja HUS som vårdplats, oberoende av var du bor i Finland. Läs mer om valfriheten på webbplatsen www.valitsehus.fi.

Diskutera med din egen läkare om de möjligheter HUS kan erbjuda dig. Du bestämmer var du vill få vård och din läkare utfärdar en remiss enligt din önskan till sjukhuset i fråga. Kostnaderna för specialiserad sjukvård som sker utgående från en remiss betalas alltid av din hemkommun.

HUS remissnavigator (på finska) hjälper den remitterande läkaren genom att visa en förteckning över HUS polikliniker och söka den rätta vårdplatsen enligt tre sökuppgifter (elektiv eller jour, patientens hemkommun och specialitet). Navigatorn visar både den elektroniska och den fysiska poliklinikadressen. Om läkaren inte kan använda en elektronisk remiss, kan adressen skrivas ut från navigatorn.
  

 

Vasen
Oikea 2