Patienternas fria rörlighet i Finland

Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan kommuninvånaren själv välja vårdenhet både inom primärhälsovården och den specialiserade sjukvården. Det finns mera information om val av vårdenhet på tjänsten Suomi.fi. Länk till tjänsten​.

Primärvården


Enligt lagen gör en person en skriftlig anmälan till hälsovårdscentralen i hemkommunen som har vårdansvaret och till hälsovårdscentralen i den valda kommunen. Valet träder i kraft senast om tre veckor. Valet kan riktas endast till en hälsovårdscentral.  Ett byte kan göras en gång per år. Valmöjligheten gäller inte skol- och studenthälsovården eller långvarig sluten vård.

Den specialiserade sjukvården


För vård inom den specialiserade sjukvården behövs en remiss. En patient kan i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren välja den kommunala verksamhetsenheten för specialiserad sjukvård. Detta gäller emellertid inte för ett privatsjukhus. Fakturan betalas av hemkommunen. Ingen betalningsförbindelse behövs.


Valfriheten gäller inte jourmässig vård.