Patienternas fria rörlighet i Finland

​Hälso- och sjukvårdslagen ändrades 1.1.2014 (lag 1326/2010, § 48 och § 79). En kommuninvånare kan välja själv sin vårdplats både inom primärvården och den specialiserade sjukvården. Ytterligare information om valet av vårdplats i Finland hittar du på adressen Vårdenhetsval.fi.

Primärvården

 

Enligt lagen gör en person en skriftlig anmälan till hälsovårdscentralen i hemkommunen som har vårdansvaret och till hälsovårdscentralen i den valda kommunen. Valet träder i kraft senast om tre veckor. Valet kan riktas endast till en hälsovårdscentral.  Ett byte kan göras en gång per år. Valmöjligheten gäller inte skol- och studenthälsovården eller långvarig sluten vård.

Den specialiserade sjukvården

 
För vård inom den specialiserade sjukvården behövs en remiss. En patient kan i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren välja den kommunala verksamhetsenheten för specialiserad sjukvård. Detta gäller emellertid inte för ett privatsjukhus. Fakturan betalas av hemkommunen. Ingen betalningsförbindelse behövs.

 

Valfriheten gäller inte jourmässig vård.