Gå till huvudinnehåll

Internmedicin och rehabilitering

Vi undersöker och vårdar patienter med sjukdomar i de inre organen eller metabola sjukdomar. Internmedicin och rehabilitering är en av resultatenheterna inom HUCS sjukvårdsområde.

Kuvituskuva: Fysioterapeutit auttavat potilasta ylös

Vi vårdar också äldre personer som behöver kompetens från flera olika specialiteter. Vi ansvarar för en betydande andel av rehabiliteringspersonalen och för krävande rehabilitering, samt för verksamheten vid HUS Hjälpmedelscentral. Dessutom deltar socialarbetare och näringsterapeuter från linjen för specialarbete i vården av patienter inom Nyland.

Vi ger ett omfattande konsultationsstöd till andra specialområden och den landsomfattande vården av vissa sällsynta sjukdomar har också koncentrerats till oss. 

En viktig del av vår verksamhet är planering och koordinering av universitetstiden för specialistläkare inom internmedicin, geriatrik och fysiatri samt klinisk undervisning av läkarstuderande i samarbete med Helsingfors universitet. Vi ansvarar för klinisk forskning inom våra specialiteter.

En kundpanel bestående av erfarenhetsexperter är med i utformningen av internmedicin och rehabiliteringsverksamhet.

Linjer


Feedback

Hittade du vad du sökte?