Gå till huvudinnehåll

Tatu Juvonen

överläkare, professor i kirurgi

linjedirektör

HUS Hjärt- och lungcentrum, Linjen för hjärtkirurgi

Utbildning

Medicine licentiat 1984, specialist i kirurgi 1990, specialist i thorax- och kärlkirurgi 1992, MD 1993, professor i kirurgi (ordinarius) 2000, eMBA 2009, Uleåborgs universitet.

Forskning: Assistant Research Professor, Mount Sinai School of Medicine, New York, N.Y., USA 1995-1997, 278 orginalartiklar med 7 931 referenser, h-index 48 (Scopus).

Specialkunnande

Skydd av centrala nervsystemet vid hjärt- och aortakirurgi

Språk
Engelska, Finska, Svenska
Förtroendeuppdrag

Permanent specialist inom hjärtkirurgi vid Patientskadenämnden och Valvira