Gå till huvudinnehåll

Sirkka Ekola

ledande överskötare

HUS Hjärt- och lungcentrum

Utbildning

Sjukskötare 1986, specialsjukskötare 1990, magister i hälsovetenskap 2007, ledningsutbildningar

Övrigt: Har deltagit i utvecklingen av en verksamhetsmodell för vård, styrning och uppföljning av patienter med hjärtsvikt för Helsingfors primärvård, en av författarna till boken Kliininen hoitotyö.

Specialkunnande

Lean-ledarskap

Förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i Hjärtdistriktet i Södra Finland, medlem i styrgruppen Hjärtdigirådgivning för hjärtpatienter på HUCS i Hjärtdistriktet i Södra Finland