Gå till huvudinnehåll

Raija Kontio

direktör för resultatområdet

Konservativa tjänster

Utbildning

Docent, Åbo universitet, medicinska fakulteten. Sjukskötare, specialistsjukskötare (psykiatri och mentalvårdsarbete), diakonissa, doktor i hälsovetenskap och docent i vårdvetenskap.

Språk
Finska, Svenska, Engelska
Förtroendeuppdrag

Betydande tidigare uppdrag: Direktör för Lojo sjukvårdsområde 2016–2018, lednings- och sakkunniguppdrag vid HUS 1993–2016 och Birkalands sjukvårdsdistrikt 1989–1993 och som sjukskötare inom missbruksarbete och socialterapeut i Björneborg 1988–1989.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.