Gå till huvudinnehåll

Peeter Karihtala

forskningsdirektör

professor

HUS Cancercentrum, enheten för klinisk forskning

Utbildning

Medicine doktor 2006, specialist i cancersjukdomar och strålbehandling 2012, docent i experimentell onkologi 2013, specialkompetens inom läkarutbildning 2017.

Forskning: Bröstcancer och bröstcancerbehandling, translationell och epidemiologisk cancerforskning. Har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar i internationella publikationer som behandlar ett brett spektrum av cancerformer. Hittills åtta doktorandhandledningar.

Specialkunnande

Cancersjukdomar, bröstcancerbehandling, cancerforskning.

Språk
Engelska, Finska
Förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i Finlands bröstcancergrupp, styrelseledamot i Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut, medlem i redaktionen för flera internationella vetenskapliga publikationer, aktiv medlem och bl.a. kontaktperson i Finland för Europeiska sällskapet för medicinsk onkologi ESMO.

Feedback

Hittade du vad du sökte?