Gå till huvudinnehåll

Peeter Karihtala

forskningsdirektör

professor

HUS Cancercentrum, enheten för klinisk forskning

Utbildning

Medicine doktor 2006, specialist i cancersjukdomar och strålbehandling 2012, docent i experimentell onkologi 2013, specialkompetens inom läkarutbildning 2017.

Forskning: Bröstcancer och bröstcancerbehandling, translationell och epidemiologisk cancerforskning. Har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar i internationella publikationer som behandlar ett brett spektrum av cancerformer. Hittills åtta doktorandhandledningar.

Specialkunnande

Cancersjukdomar, bröstcancerbehandling, cancerforskning.

Språk
Engelska, Finska
Förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i Finlands bröstcancergrupp, styrelseledamot i Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut, medlem i redaktionen för flera internationella vetenskapliga publikationer, aktiv medlem och bl.a. kontaktperson i Finland för Europeiska sällskapet för medicinsk onkologi ESMO.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.