Gå till huvudinnehåll

Outi Sonkeri

Personaldirektör

Utbildning

Politices magister.

Språk
Finska, Svenska, Engelska
Förtroendeuppdrag

Betydande tidigare uppdrag: förvaltningsdirektör Arbetshälsoinstitutet 2007–2010, personalchef Penningautomatföreningen 2001–2007, kontorschef Folkpensionsanstalten 1994–2001, social- och rehabiliteringssekreterare Lungskadeförbundet 1989–1994.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.