Gå till huvudinnehåll

Mervi Väisänen-Tommiska

överläkare, docent

linjedirektör, administrativ överläkare, Kvinnosjukdomar och förlossningar

Linjen för uppföljning av graviditet och vård efter förlossning

Utbildning

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar
Specialistläkare i allmänmedicin
Docent i kvinnosjukdomar och förlossningar
Specialkompetens inom läkarutbildning

Specialkunnande

Förlossningar, läkarutbildning

Språk
Engelska, Finska, Svenska
Förtroendeuppdrag

Ordförande, HUCS etiska kommitté II
Styrelseledamot och ordförande för Kompetensarbetsgruppen för läkarutbildning, Föreningen för medicinsk utbildning i Finland
Regionutbildningschef, Finska Läkarföreningen Duodecim

Intressekonflikt

HUCS etiska kommitté II, NFOG (Nordiska gynekologförbundet), Finska Läkarföreningen Duodecim, Föreningen för medicinsk utbildning i Finland