Gå till huvudinnehåll

Mervi Väisänen-Tommiska

överläkare, docent

linjedirektör, administrativ överläkare

Kvinnosjukdomar och förlossningar, Linjen för uppföljning av graviditet och vård efter förlossning

Utbildning

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar
Specialistläkare i allmänmedicin
Docent i kvinnosjukdomar och förlossningar
Specialkompetens inom läkarutbildning

Specialkunnande

Förlossningar, läkarutbildning

Språk
Finska, Svenska, Engelska
Förtroendeuppdrag

Ordförande, HUCS etiska kommitté II
Styrelseledamot och ordförande för Kompetensarbetsgruppen för läkarutbildning, Föreningen för medicinsk utbildning i Finland
Regionutbildningschef, Finska Läkarföreningen Duodecim

Intressekonflikt

HUCS etiska kommitté II, NFOG (Nordiska gynekologförbundet), Finska Läkarföreningen Duodecim, Föreningen för medicinsk utbildning i Finland

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.