Gå till huvudinnehåll

Matti Bergendahl

Verkställande direktör, docent

Utbildning

specialistläkare i barnsjukdomar

Språk
Finska, Svenska, Engelska

Mest betydelsefulla tidigare uppgifter:
Direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, verkställande direktör för koncernen Realia Group, verkställande direktör för Mehiläinen Ab och olika direktörstjänster inom Ambea-koncernen  

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.