Gå till huvudinnehåll

Markku Mäkijärvi

chefsöverläkare, docent, professor

Utbildning

Medicine doktor, Executive MBA, doktor i internmedicin och kardiologi

Språk
Finska, Svenska, Engelska

Mest betydelsefulla tidigare uppgifter:
Direktör för kliniska serviceområdet vid Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, avdelningsöverläkare vid hjärtundersökningsavdelningen vid HUCS och kvalitetschef och överläkare vid resultatenheten för internmedicin.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.