Gå till huvudinnehåll

Markku Mäkijärvi

Chefsöverläkare

Utbildning

Medicine doktor och docent i internmedicin samt Executive MBA, doktor i internmedicin och kardiologi, professor.

Mest betydelsefulla tidigare uppgifter:
Direktör för kliniska serviceområdet vid Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, avdelningsöverläkare vid hjärtundersökningsavdelningen vid HUCS och kvalitetschef och överläkare vid resultatenheten för internmedicin.