Gå till huvudinnehåll

Marjukka Myllärniemi

avdelningsöverläkare, professor i lungsjukdomar och allergologi, Helsingfors universitet

HUS Hjärt- och lungcentrum

Utbildning

Medicine doktor

Forskning: Har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar inom områdena transplantationsimmunologi, kronisk avstötning, lungfibros och mesoteliom. Den huvudsakliga forskningen för tillfället handlar om idiopatisk lungfibros. Strävar till att på bred front främja forskningen inom lungsjukdomar på Hjärt- och lungcentrum.

Specialkunnande

Mångkunnig expert inom rekrytering, specialistläkarutbildning och forskning. Var forskningsdekan inom medicinska fakulteten 2018–2021.

Språk
Finska, Svenska, Engelska, Franska, Spanska
Förtroendeuppdrag

Finlands kontaktperson för ERN lung, sitter i styrelsen för tuberkulosföreningen Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistys.

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.