Gå till huvudinnehåll

Marita Repo

överskötare, magister i hälsovetenskap, sjukskötare

HUS Cancercentrum

Utbildning

doktorand Östra Finlands universitet, institutionen för vårdvetenskap
m
agister i hälsovetenskap, Östra Finlands universitet, vårdvetenskap 2004
s
jukskötare, internmedicinsk/kirurgisk vård, Norra Karelens hälso- och sjukvårdsinstitut 1992
h
jälpskötare Helsingfors Diakonissanstalt 1986

Språk
Finska, Svenska, Engelska
Förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i Suomen Syöpäsairaanhoitajat rf och chefredaktör för tidningen Syöpäsairaanhoitaja sedan år 2021.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.