Gå till huvudinnehåll

Marita Repo

överskötare, magister i hälsovetenskap, sjukskötare

HUS Cancercentrum

Utbildning

doktorand Östra Finlands universitet, institutionen för vårdvetenskap
m
agister i hälsovetenskap, Östra Finlands universitet, vårdvetenskap 2004
s
jukskötare, internmedicinsk/kirurgisk vård, Norra Karelens hälso- och sjukvårdsinstitut 1992
h
jälpskötare Helsingfors Diakonissanstalt 1986

Språk
Engelska, Finska, Svenska
Förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i Suomen Syöpäsairaanhoitajat rf och chefredaktör för tidningen Syöpäsairaanhoitaja sedan år 2021.