Gå till huvudinnehåll

Lasse Lehtonen

direktör för resultatområdet

HUS Diagnostikcentrum

Utbildning

doktor i medicin och rättsmedicin, specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling, specialkompetens i medicinsk informationsteknik och trafikmedicin, professor i hälsorätt vid Helsingfors universitet.

Språk
Finska, Svenska, Engelska
Förtroendeuppdrag

Förvaltningsöverläkare vid HUS 2009–2019. Projektledare och klinisk forskningsdirektör, Orion Group Oy, HUSLAB administrativ avdelningsöverläkare, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet och direktör för Institutionen för offentlig rätt. Har verkat som sakkunnig i flera författningsprojekt vid Social-och hälsovårdsministeriet, i riksdagens olika utskott och i Europeiska kommissionen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.