Gå till huvudinnehåll

Katriina Jalkanen

överläkare, docent

HUS Cancercentrum, Enheten för klinisk forskning

Utbildning

Medicine doktor Åbo universitet 2002, specialist i cancersjukdomar och strålbehandling Helsingfors universitet 2011, docent i klinisk onkologi Helsingfors universitet 2019

Forskning: Njurcancer, läkemedelsundersökningar i tidigt skede. Har publicerat över 40 vetenskapliga artiklar i internationella publikationer som avhandlar ett brett spektrum av cancerformer.

Specialkunnande

Cancersjukdomar, kliniska läkemedelsbehandlingsstudier, cancerforskning, undersökning i tidigt skede.

Språk
Finska, Svenska, Engelska
Förtroendeuppdrag

FIGUG, ledare för tarmcancergruppen inom HUS Cancercentrum (upper GI tumor group leader HUS CCC), medlem i etiska kommittén, medlem i Nordic NECT, Nordic DRUP, ESMO och ASCO, vetenskaplig klinisk expert i flera rådgivande kommittéer (advisory board).

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.