Gå till huvudinnehåll

Juha Sinisalo

avdelningsöverläkare, professor

linjedirektör

HUS Hjärt- och lungcentrum; Linjen för undervisning, forskning och utveckling

Utbildning

Professor i kardiologi 2017, specialist i kardiologi 2003, specialist i internmedicin 2001, medicine doktor 2000, medicine licentiat 1990. Forskning: Över 160 vetenskapliga publikationer, bl.a. om kranskärlssjukdom, genetik, epidemiologi och medfödda hjärtfel. Har handlett 8 doktorsavhandlingar, i forskningsgruppen för närvarande 7 doktorander.

Specialkunnande

Ingreppskardiologi, medfödda hjärtfel.

Språk
Engelska, Finska
Förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i flera stiftelser eller medlem i sakkunniggrupper, medlem i THL:s arbetsgrupp för partnerskapsregistret, medlem i nationella sakkunniggruppen för genommedicin.