Gå till huvudinnehåll

Jari Räsänen

överläkare

linjedirektör

HUS Hjärt- och lungcentrum, Linjen för allmän thoraxkirurgi

Utbildning

Docent i hjärt- och thoraxkirurgi Helsingfors universitet 2012, specialist i hjärt- och thoraxkirurgi Helsingfors universitet 2006, specialist i gastroenterologisk kirurgi 2002, medicine doktor Helsingfors universitet 2007, specialkompetens inom administration och prehospital akutsjukvård.

Forskning: Har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar, bl.a. om matstrupskirurgi och lungkirurgi: om effektiviteten av kirurgiska behandlingar, vikten av oxidativ stress i uppkomsten av matstrupscancer och kakexins roll i överlevnaden av en matstrupscancerpatient, handledare för 4 doktorsavhandlingar (2 utexaminerade).

Specialkunnande

Miniinvasiva behandlingar vid matstrups- och lungkirurgi (inklusive robotassisterad kirurgi).

Språk
Engelska, Finska, Svenska
Förtroendeuppdrag

Finlands representant i europeiska specialistläkarförbundet (UEMS): sekreterare för utbildningsnämnden