Gå till huvudinnehåll

OLKA-verksamhet, Tölö sjukhus

Nyckelord:
  • olka
  • kamratstöd
  • frivilligarbete

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tölö sjukhus
Tölögatan 40
Helsingfors

Postadress

PB 266
00029 HUS

Kontaktuppgifter för volontärerna

Email, Kontaktuppgifter för volontärerna: @email

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Vårt mål är att erbjuda avspända möten med patienter och närstående samt att ge dem stöd för att anpassa sig till sjukdomen. OLKA är ett samarbete mellan HUS och HyTe ry.

OLKA:s volontärverksamhet på Tölö sjukhus

Du känner igen OLKA:s volontärer på den ljusgröna västen. Volontärerna har fått utbildning och de har tystnadsplikt. Volontärverksamheten ersätter inte vårdpersonalen. Volontärerna finns här för dig.

Volontärerna på avdelning 6 på Tölö sjukhus erbjuder kamratstöd.

Utöver detta kan du höra dig för om kamratstöd för dig själv eller använda dig av Kamrathusets sökmotor.

Blev du intresserad av volontärarbetet på sjukhuset? Ta kontakt med OLKA!

Sjukhus