Gå till huvudinnehåll

Läpp- och gomspaltcentret HUSUKE

Öppettider och kontaktinformation

På Läpp- och gomspaltcentret HUSUKE på Tölö sjukhus behandlar vi läpp- och gomspalter, förbeningsstörningar av kranialsuturer (kraniosynostoser) samt relaterade syndrom. 

 

Vi behandlar också andra missbildningar samt tumörer och skador hos barn som kräver plastikkirurgi. 

Vår poliklinik har specialist-, specialisttandläkar- samt talterapeutmottagningar. Vid behov samarbetar vi också med andra specialiteter. 

Operationer för barn under 16 år görs på Nya barnsjukhuset. HUSUKEs erfarna plastikkirurger ansvarar också för dessa operationer.

Barnet kommer för operation till Nya barnsjukhuset via LEIKO-enheten (till operation hemifrån). Efter operationen övergår barnet till avdelningen Rymden för fortsatt vård.

HUSUKE är Finlands enda plastikkirurgiska avdelning för barn.

Sjukhus

Tjänster

Plastikkirurgi

Vi utför plastikkirurgiska ingrepp på Tölö och Jorvs sjukhus samt på Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborgs sjukhus.

Läpp- och gomspalt

Läpp- och gomspalt är en av de vanligaste medfödda missbildningarna. Vi behandlar läpp- och gomspalt på Tölö sjukhus och på Nya barnsjukhuset där vården…

Behandling av läpp- och gomspalt

Vårt mål med spaltbehandling är att korrigera utseendet och uppnå bästa möjliga tal-, bett- och öronfunktion.

Ätsvårigheter hos barn med läpp-, käk- och gomspalt

Vi guidar och hjälper familjen genast på förlossningssjukhuset och senare på Läpp- och gomspaltscentret i frågor som gäller matning av ett barn med läpp-…