Gå till huvudinnehåll

Akutavdelning 10, Tölö sjukhus

Nyckelord:
  • jour
  • operation
  • Tölö sjukhus

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5
Helsingfors

Postadress

PB 266
00029 HUS

Besökstid

mån–sön 13.00–18.00

På akutavdelning 10 på Tölö sjukhus vårdar vi patienter som kommer från olycksfallsstationen, tidsbokningspolikliniken eller för en planerad operation.

På avdelningen vårdar vi traumatologiska, ortopediska samt mun- och käkkirurgiska patienter.

Efter operationen överförs våra patienter antingen till vårdavdelningen, till ett annat sjukhus för fortsatt vård eller direkt hem. Vårdperioden på vår avdelning är oftast kort.

Sjukhus