Gå till huvudinnehåll

Tölö sjukhus

Topeliusgatan 5, Helsingfors
Växel:
09 4711
Informationsdisken:
09 471 87383

Besöksadress

Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5
Helsingfors

Postadress

PB 266
00029 HUS

Tölö sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi ortopediska, neurokirurgiska, plastikkirurgiska, handkirurgiska och käkkirurgiska patienter.

Vårt sjukhus är ett av norra Europas största traumacenter, vars ansvarsområde omfattar ca 2 miljoner människor.

Vi har 15 operationssalar och ca 200 intensivvårds-, intensivövervaknings- och sjukhusplatser. Sjukhuset har även polikliniker för flera specialiteter, laboratorie- och bilddiagnostiktjänster samt en fysioterapienhet. Vi utför tusentals neurokirurgiska operationer varje år. 

Vår olycksfallsstation har jour 24 timmar om dygnet. I händelse av en storolycka fungerar vi som larm- och samordningssjukhus för hela HUS. 

 

 

Vi begränsar besöken på grund av coronaviruset ,

Vi begränsar besöken på HUS sjukhus och enheter på grund av coronaviruset.

Läs anvisningarna för besök

Patientguide ,

På sidan Patientguide hittar du svar på vanliga frågor om vad som sker före vården, under vården och efter vården.

Till patientguiden

Verksamhetsställe

Kirurgiska polikliniken

Kirurgiska polikliniken på Tölö sjukhus fungerar som en tidsbokningsspoliklinik dit patienterna kommer antingen till ett första besök med remiss eller till…

Fysioterapeuter

I fysioterapin på Tölö sjukhus tillhandahåller vi fysioterapitjänster för patienter på sjukhusets vårdavdelningar och polikliniker.

Ergoterapeuter

I ergoterapin på Tölö sjukhus tillhandahåller vi ergoterapitjänster för patienter på sjukhusets vårdavdelningar och polikliniker.

Avdelning 3 (plastikkirurgi)

På avdelning 3 på Tölö sjukhus vårdar vi plastikkirurgiska vuxenpatienter i behov av specialkompetens.