Gå till huvudinnehåll

Specialmedicinpoliklinik och hemsjukhus (SAH)

Nyckelord:
  • Raseborgs sjukhus

Kontaktinformation

Besöksadress

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9
Ekenäs

Postadress

PB 1020, 10601 Ekenäs
Ekenäs 10601

Vid Raseborgs sjukhus Specialmedicinpoliklinik och hemsjukhus sköter vi sjukhuspatienter i deras egna hem, främst infektionspatienter och cancerpatienter i olika skeden av sin sjukdom.

Vi har också onkologmottagning vid Raseborgs sjukhus och ger polikliniska cytostatikabehandlingar.

Sjukhus

Raseborgs sjukhus

Raseborgs sjukhus är en del av Helsingfors universitetssjukhus. Vi betjänar främst kommunerna som bildar Västra Nylands sjukvårdsområde, dvs Hangö, Ingå och Raseborg.

Tjänster

Mari Vehma

Specialläkare

Agnete Dunderfelt

Avdelningsskötare