Gå till huvudinnehåll

Lungpolikliniken, Raseborgs sjukhus

Nyckelord:
  • Raseborgs sjukhus
  • astma
  • lungcancer

Vid Raseborgs sjukhus lungpoliklinik undersöker och vårdar vi patienter som lider av lungsjukdomar.

Vi undersöker och vårdar patienter som lider av bland annat:

  • astma
  • kroniskt obstruktiv lungsjukdom
  • lungcancer
  • tuberkulos
  • sömnapné och 
  • sällsynta lungsjukdomar

Lungpolikliniken är en remiss- och tidsbokningspoliklinik. Teamet består av lungläkare, sjukskötare och lungrehabiliteringshandledare.

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.