Gå till huvudinnehåll

Geriatriska polikliniken, Raseborgs sjukhus

Nyckelord:
  • Raseborgs sjukhus
  • geriatrik

Vid Raseborgs sjukhus geriatriska poliklinik fokuserar vi på en heltäckande vård av de äldre.

Geriatri är en specialitet som fokuserar på vård och rehabilitering av de äldre. Typiska orsaker för vård och undersökningar är bl.a. minnessjukdomar, gerasteni, multisjuklighet, multimedicinering.

Den geriatriska verksamheten grundar sig på en helhetsbedömning, där man utöver patientens akuta och kroniska sjukdomar samt medicinering också beaktar förändringar i funktionsförmågan, minnesfunktionerna och den sociala situationen. Syftet med den omfattande bedömningen är att hitta de bästa individuella vård- och rehabiliteringsalternativen för den äldre.

När befolkningen åldras behövs mer geriatrisk kompetens inom alla specialiteter. 

Geriatriska polikliniken är en remiss- och tidsbeställningspoliklinik.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.