Gå till huvudinnehåll

Geriatriska polikliniken, Raseborgs sjukhus

Nyckelord:
  • Raseborgs sjukhus
  • geriatrik

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9
Raseborg

1 våningen

Postadress

PB 1020
10601 Ekenäs
mån–fre 8.00–15.00

Telefontider

mån–fre 8.00–14.00

Vid Raseborgs sjukhus geriatriska poliklinik fokuserar vi på en heltäckande vård av de äldre.

Geriatri är en specialitet som fokuserar på vård och rehabilitering av de äldre. Typiska orsaker för vård och undersökningar är bl.a. minnessjukdomar, gerasteni, multisjuklighet, multimedicinering.

Den geriatriska verksamheten grundar sig på en helhetsbedömning, där man utöver patientens akuta och kroniska sjukdomar samt medicinering också beaktar förändringar i funktionsförmågan, minnesfunktionerna och den sociala situationen. Syftet med den omfattande bedömningen är att hitta de bästa individuella vård- och rehabiliteringsalternativen för den äldre.

När befolkningen åldras behövs mer geriatrisk kompetens inom alla specialiteter. 

Geriatriska polikliniken är en remiss- och tidsbeställningspoliklinik.

Sjukhus