Gå till huvudinnehåll

Avdelning P9, Psykiatricentrum

Nyckelord:
  • akutpsykiatri

Avdelning P9 vid Psykiatricentrum är en sluten psykiatrisk avdelning.

Vår avdelning är en sluten avdelning, där man vårdar patienter som behöver psykiatrisk vård på specialnivå, såsom:

  • patienter som lider av psykiska störningar, särskilt svårt deprimerade patienter
  • patienter som behöver psykiatrisk vård vid somatiska avdelningar på HUS sjukhus i Helsingfors
  • patienter som hör till personalen inom hälsovårdsbranschen
  • särskilt krävande patienter som ska genomgå bedömning av arbetsförmåga och som behöver uppföljning vid avdelningen
  • patienter som lider av särskilt problematiska somatoforma störningar
  • undersökning och vård av psykiatriska patienter som är döva eller hör mycket dåligt
  • utländska patienter som behöver psykiatrisk vård.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.