Gå till huvudinnehåll

Avdelning P9, Psykiatricentrum

Nyckelord:
 • akutpsykiatri

Kontaktinformation

Besöksadress

Psykiatricentrum
Fältskärsgatan 12, 9 vån.
Helsingfors

Postadress

PB 590
00029 HUS

Besökstider

sön 13.00–18.00
mån–fre 13.00–19.00
lör 13.00–18.00

Avdelning P9 vid Psykiatricentrum är en sluten psykiatrisk avdelning.

Vår avdelning är en sluten avdelning, där man vårdar patienter som behöver psykiatrisk vård på specialnivå, såsom:

 • patienter som lider av psykiska störningar, särskilt svårt deprimerade patienter
 • patienter som insjuknat i psykos för första gången
 • mammor med förlossningsdepression
 • patienter som behöver psykiatrisk vård vid somatiska avdelningar på HUS sjukhus i Helsingfors
 • patienter som hör till personalen inom hälsovårdsbranschen
 • särskilt krävande patienter som ska genomgå bedömning av arbetsförmåga och som behöver uppföljning vid avdelningen
 • neuropsykiatriska patienter som kräver uppföljning vid avdelningen
 • patienter som lider av särskilt problematiska somatoforma störningar
 • undersökning och vård av psykiatriska patienter som är döva eller hör mycket dåligt
 • utländska patienter som behöver psykiatrisk vård.

Sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?