Gå till huvudinnehåll

Avdelning P8, Psykiatricentrum

Nyckelord:
  • akutpsykiatri

Vår svenskspråkiga avdelning på Psykiatricentrum är en akut-/allmänpsykiatrisk avdelning med 12 vårdplatser och fungerar som mottagnings- och vårdavdelning för patienter som behöver omedelbar sjukhusvård.

En läkarremiss behövs för att få vård. Den psykiatriska avdelningsvården ges antingen frivilligt eller oberoende av patientens vilja. 

Avdelningsvården lämpar sig för behandling av allvarliga psykiska störningar då stödet och åtgärderna inom din öppenvård inte räcker till. Bakom vårdhänvisningen till oss kan ligga till exempel en psykos, svår depression, mani, akut självmordskris, en svår personlighetsstörningskris eller en rusmedelspsykos.

Undersökningen och vården är symtomatisk, individuell och grundar sig på en vårdplan som utarbetas tillsammans med dig och din öppenvård. En multiprofessionell arbetsgrupp ansvarar för din vård. Du får även en egen skötare under vårdperioden.  I din vård ingår till exempel läkemedelsbehandling, vårdsamtal, grupper, familje- och nätverksträffar samt vid behov tjänster som erbjuds av specialarbetare och neuromodulerande behandlingar.

Vi anser att det är viktigt med genuina möten, att stödja dina resurser och din delaktighet!

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.