Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för lungsjukdomar, Pejas sjukhus

Nyckelord:
  • lungsjukdomar
  • lungcancer
  • sömnapné

Vid Pejas sjukhus lung- och allergologipoliklinik undersöker och behandlar vi patienter som lider av olika slags lungsjukdomar.

Kontakta oss
Avdelningens verksamhet grundar sig på ett samarbete med hälsocentralerna i området och övriga öppenvårdsenheter. Patienter som lider av bland annat astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, sarkoidos, lungtuberkulos och andra lunginfektioner samt av lungfibros kommer till oss för polikliniska undersökningar.

På vår poliklinik görs även lungcancerutredningar och uppföljningar av lungcancerpatienter som får cytostatikabehandlingar. En stor del av våra patienter kommer för diagnostiska undersökningar av sömnapné och behandling med näs-CPAP-anordningar. Vid vår poliklinik vårdar vi också patienter som av olika anledningar lider av långvarig andningsinsufficiens genom olika typer av behandlingar för att stötta andningen. Vår poliklinik ger också konsultationsstöd för långvariga andningsapparatsbehandlingar, bland annat till grupphem för andningsförlamningspatienter och andra enheter.

Information om symtompolikliniken för sömnapnépatienter

Vår poliklinik har en telefonsupport. Under telefontid kan vi ge dig råd om problem med behandlingsapparaten. Om det uppstår ett fel på din apparat kommer vi under samtalet överens om byte av apparaten eller att du får en ny mask inom ca en vecka.

Vid problem med masken kan vi komma överens om en ny utprovningstid utan en särskild remiss. Om du flyttar till en annan ort och behöver en förflyttningsremiss, kan du även meddela detta på symtompoliklinikens telefonnummer.