Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för lungsjukdomar, Pejas sjukhus

Nyckelord:
  • lungsjukdomar
  • lungcancer
  • sömnapné

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1
Vanda

Postadress

PB 900
00029 HUS
mån–tor 8.00–15.30
fre 8.00–14.00

Kontakta oss

Tidsbokning (remissförfrågningar, ombokning av tider)

mån–tor 10.00–12.00
fre 9.00–10.00

Sjukskötare

mån–tor 12.30–13.30

Symtompolikliniken för sömnapnépatienter, telefontid (endast för patienter som använder cpap-apparat)

ons 8.00–11.00, 12.00–14.00
uniapneapeijas@hus.fi

Vid Pejas sjukhus lung- och allergologipoliklinik undersöker och behandlar vi patienter som lider av olika slags lungsjukdomar.

Avdelningens verksamhet grundar sig på ett samarbete med hälsocentralerna i området och övriga öppenvårdsenheter. Patienter som lider av bland annat astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, sarkoidos, lungtuberkulos och andra lunginfektioner samt av lungfibros kommer till oss för polikliniska undersökningar.

På vår poliklinik görs även lungcancerutredningar och uppföljningar av lungcancerpatienter som får cytostatikabehandlingar. En stor del av våra patienter kommer för diagnostiska undersökningar av sömnapné och behandling med näs-CPAP-anordningar. Vid vår poliklinik vårdar vi också patienter som av olika anledningar lider av långvarig andningsinsufficiens genom olika typer av behandlingar för att stötta andningen. Vår poliklinik ger också konsultationsstöd för långvariga andningsapparatsbehandlingar, bland annat till grupphem för andningsförlamningspatienter och andra enheter.

Sjukhus