Gå till huvudinnehåll

Pejas samjour

Nyckelord:
  • jour
  • hälsocentralsjour
  • specialistvårdsjour

Vid Pejas samjour betjänar vi i första hand personer över 16 år från Vanda och Kervo. I brådskande fall ger vi vård oavsett bostadsort.

ÖppettiderBorde jag söka mig till jouren?

När du ska uppsöka sjukhusets akutmottagning, ring alltid först Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116117. 

Om du har en remiss till jouren behöver du inte längre ringa till Jourhjälpen.


Jourbesökets uppskattade längd

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. På akutmottagningen tas patienterna in för vård i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.