Gå till huvudinnehåll

Avdelning K3, ortopedi, Pejas sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1
Vanda

Postadress

PB 900
00029 HUS

Besökstid

mån–sön 14.00–18.30

Vid Pejas sjukhus avdelning K3 vårdar vi ortopedi- och traumatologipatienter. Du kommer till vår avdelning antingen via jouren eller efter en kallelse.

poliklinikka Peijas

Målsättningen med vår avdelning är att erbjuda god och högkvalitativ vård, så att återgången till en normal vardag går så snabbt och smidigt som möjligt.

Flera olika yrkesgrupper deltar i vården av dig på vår avdelning. Vår vård är rehabiliterande.

På vår avdelning vårdar vi i huvudsak olika typer av frakturpatienter, med till exempel vrist-, höft- och överarmsfrakturer, patienter som genomgått reuma- och fotoperationer samt ledprotespatienter. Vi vårdar också krävande vrist- och fotkirurgipatienter.

 

Sjukhus