Gå till huvudinnehåll

Avdelning K2, Pejas sjukhus

Nyckelord:
  • ledprotes
  • tekonivelpotilaan hoitopolku
  • muskuloskeletal och plastikkirurgi

Vid avdelning K2 på Pejas sjukhus vårdar vi patienter som behöver en ledprotes i höften eller knäet. Även krävande reoperationer av ledproteser har centraliserats till vår avdelning.

Lääkäri kokeilee potilaan jalkaa.

Förutom patienter som kommer för en planerad operation vårdar vi också ortopediska jourpatienter, främst patienter med ledproteser som har problem med infektion eller smärta.

Vi arbetar patientorienterat och med respekt för patienternas integritet. Vi utvecklar vår verksamhet hela tiden för att kunna ge våra patienter den bästa möjliga vården.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.