Gå till huvudinnehåll

Anestesi- och operationsavdelning L, Pejas sjukhus

Nyckelord:
  • dagkirurgi
  • operation
  • ortopedi

Kontaktinformation

Besöksadress

Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1
Vanda

Postadress

PB 900
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 9.00–10.00

Patienternas rådgivningstelefon

Betjäningstid

mån–fre 9.30–10.00

Köfrågor

Betjäningstid

mån–ons 8.00–15.00

Betjäningstid

mån–ons 7.00–14.00
Återuppringning

Öppettider

Betjäningstid

mån–fre 7.30–15.30

Vid Pejas sjukhus anestesi- och operationsavdelning L gör vi ortopediska och urologiska operationer. En del av de urologiska operationerna är robotassisterade. 

Tyvärr tar vi inte emot besökare till vår avdelning. 

Ungefär hälften av patienterna blir utskrivna samma dag. Hälften blir som planerat kvar över natten på sjukhusets vårdavdelning. 

Sjukhus

Tjänster

Anestesi

Anestesiologen väljer en lämplig form av anestesi genom att diskutera med dig och den opererande läkaren. Valet av anestesiform beror på karaktären och…

Ortopedi ja traumatologi

Inom ortopedin och traumatologin behandlar vi främst skador och sjukdomar i benstommen och i övriga stödjevävnader. Största delen av vården inom vår…

Urologi

Inom urologin behandlar vi sjukdomar i njurarna och urinvägarna hos män och kvinnor samt i könsorganen hos män. Vi bedriver också forskning samt behandlar…