Gå till huvudinnehåll

Anestesi- och operationsavdelning L

Nyckelord:
  • dagkirurgi
  • operation
  • ortopedi

Kontaktinformation

Besöksadress

Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1
Vanda

Postadress

PB 900
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 9.00–10.00

Patienternas rådgivningstelefon

Betjäningstid

mån–fre 9.00–10.00

Köfrågor

Betjäningstid

mån–ons 8.00–15.00

Betjäningstid

mån–ons 7.00–14.00
Återuppringning

Öppettider

Betjäningstid

mån–fre 7.30–15.30

Vid Pejas sjukhus anestesi- och operationsavdelning L gör vi ortopediska och urologiska operationer. En del av de urologiska operationerna är robotassisterade. 

Tyvärr tar vi inte emot besökare till vår avdelning. 

Ungefär hälften av patienterna blir utskrivna samma dag. Hälften blir som planerat kvar över natten på sjukhusets vårdavdelning. 

Operationshuset ,

HÄLSOBYN.FI

I Operationshuset i Hälsobyn får du råd och tips om hur du kan förbereda dig inför en operation och återhämta dig efter den. Hälsobyn är en digital webbtjänst inom specialistvården.

Smärtkontrollhuset ,

HÄLSOBYN.FI

Du hittar mer information om olika smärttillstånd och smärtbehandling i smärtkontrollhuset i Hälsobyn. Hälsobyn är en digital webbtjänst inom specialistvården.

Ledhuset ,

HÄLSOBYN.FI

I Ledhuset i Hälsobyn får du information om ledproblem och ledskador. Hälsobyn är en digital webbtjänst inom specialistvården.

Rehabiliteringshuset ,

HÄLSOBYN.FI

Du hittar mer information och stöd för din rehabilitering i Rehabiliteringshuset i Hälsobyn. Hälsobyn är en digital webbtjänst inom specialistvården.

Sjukhus

Pejas sjukhus

Pejas sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. Vid Pejas sjukhus vårdavdelningar vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri och internmedicin, såsom kardiologi och lungsjukdomar.

Tjänster

Anestesi

Anestesiologen väljer en lämplig form av anestesi genom att diskutera med dig och den opererande läkaren. Valet av anestesiform beror på karaktären och…