Gå till huvudinnehåll

Socialarbetare, Parksjukhuset

Nyckelord:
 • Parksjukhuset
 • socialarbete
 • hälsosocialt arbete

Våra socialarbetare på Parksjukhuset tillhandahåller tjänster inom hälsosocialt arbete för patienter på alla sjukhusets avdelningar och polikliniker.

Socialarbetet på sjukhuset är en del av helheten för din vård och rehabilitering. Med socialarbetaren kan du diskutera frågor som påverkar din privata livssituation. Socialarbetaren stöttar dig så att du får socialtjänster och -förmåner i rätt tid i de olika skedena av din sjukdom och rehabilitering.

Vi erbjuder hjälp bl.a. i följande frågor: 

 • sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, pension, handikappbidrag
 • yrkesinriktad rehabilitering, resor och läkemedelskostnader, förmåner för barn
 • lagstadgade försäkringar (olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, trafikolycka)
 • utkomst, boende
 • svårt sjukdomstillstånd, skada, planering av rehabilitering
 • oro och livssituation, stöd för barnfamiljer
 • krissituation och psykosocialt stöd 
 • psykiatri- och beroendetjänster
 • brottsoffertjänster
 • hjälp för utländska patienter, papperslösa, utredningar gällande hemkommun
 • anmälan om behov av särskilt stöd
 • intressebevakningsärenden
 • ansökan om ändring, överklaganden.

Vid behov samarbetar socialarbetaren med olika aktörer. Det hälsosociala arbetets tjänster är till för alla patienter, familjer och anhöriga och är konfidentiella och gratis. Du kan kontakta socialarbetaren antingen via telefon eller via personalen.

Varje avdelning och poliklinik har en namngiven socialarbetare som kan nås vardagar under tjänstetid. Du kan själv kontakta socialarbetaren eller så kan en anhörig eller den personal som vårdar dig göra det.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.