Gå till huvudinnehåll

Anestesi- och operationsavdelningen, Parksjukhuset

Nyckelord:
  • anestesi
  • operationssalar och intensivvård
  • operationssal

På anestesi- och operationsavdelningen gör vi operationer inom specialiteterna bröstkirurgi, plastikkirurgi, venkirurgi, käkkirurgi och handkirurgi. Vi vårdar också patienter med mun- och tandsjukdomar under generell anestesi.

Leikkaussalihoitaja valitsee instrumentteja leikkauksessa.

De flesta av våra patienter kommer dagkirurgiskt för vård via LYHKI-enheten, det vill säga enheten för kortvarig kirurgi, och skrivs ut efter operationen.

Vi arbetar i 11 operationssalar och tandvårdsrum med generell anestesi. Tyvärr tar vi inte emot besökare till vår avdelning. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.