Gå till huvudinnehåll

OLKA-verksamhet, Ögon-öronsjukhuset

Nyckelord:
  • olka
  • frivilligarbete
  • kamratstöd

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ögon-öronsjukhuset
Haartmansgatan 4 C
Helsingfors

Postadress

PB 220
00029 HUS

Kontaktuppgifter för volontärerna

Email, Kontaktuppgifter för volontärerna: @email

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Vårt mål är att erbjuda avspända möten med patienter och närstående samt att ge dem stöd för att anpassa sig till sjukdomen. OLKA är ett samarbete mellan HUS och HyTe ry.

OLKA:s volontärverksamhet på Ögon-öronsjukhuset

Du känner igen OLKA:s volontärer på den ljusgröna västen. Volontärerna har fått utbildning och de har tystnadsplikt. Volontärverksamheten ersätter inte vårdpersonalen. Volontärerna finns här för dig.

På avdelning 7 på Ögonkliniken finns en volontär som samtidigt fungerar som lekkamrat.

Utöver detta kan du höra dig för om kamratstöd för dig själv eller använda dig av Kamrathusets sökmotor.

Blev du intresserad av volontärarbetet på sjukhuset? Ta kontakt med OLKA!

Sjukhus