Gå till huvudinnehåll

Ögonbanken, Ögon-öronsjukhuset

Nyckelord:
  • Ögon-öronsjukhuset
  • ögonsjukdomar

Ögonbankens uppgift är att säkerställa tillvaratagande och behandling av hornhinnor så att de lämpar sig för hornhinnetransplantationer.

Våra sjukskötare ser tillsammans med läkare till att högkvalitativa hornhinnetransplantat som är säkra för patienterna finns tillgängliga för hornhinnetransplantationer. Majoriteten av hornhinnetransplantationer som utförs i Finland genomförs på HUS Ögonsjukdomar dit patienter hänvisas för vård också från andra sjukvårdsdistrikt utanför HUS.

Våra sjukskötare bokar ett förundersökningsbesök för våra patienter som står i kö för en hornhinnetransplantation samt en operationstid. De som står i kö för en hornhinnetransplantation kan fråga Ögonbanken om en uppskattning av den egna operationstidpunkten.

Ögonbanken är en del av Enheten för främre segmentkirurgi (S4) och samarbetar med HUS Organtransplantationsnätverk. Ögonbankens verksamhet är Fimeas (tidigare Läkemedelsverket) tillståndspliktiga verksamhet som följs upp genom regelbundna kontrollbesök. Ögonbanken följer vävnadslagen samt Fimeas instruktioner i sin verksamhet.

Feedback

Hittade du vad du sökte?