Gå till huvudinnehåll

Enheten för glaskropps- och näthinnekirurgi, Ögon-öronsjukhuset

Nyckelord:
  • Ögon-öronsjukhuset
  • ögonsjukdomar
  • kirurgi

Enheten för glaskropps- och näthinnekirurgi är förutom akutmottagningen den enda enheten som har öppet dygnet runt på Ögon-öronsjukhuset.

Vår enhet för glaskropps- och näthinnekirurgi är en vårdavdelning med 10 patientplatser samt poliklinikmottagningar för tidsbokning inom vårt eget kompetensområde.
 
Till vårt kompetensområde hör i huvudsak glaskropps- och näthinnekirurgi, dvs. vår verksamhet fokuserar på operationer av ögats bakre segment. Vid vår enhet vårdas rikstäckande också ögoncancerpatienter som behöver ögonbesparande strålbehandling.

Som enda enhet i Finland opererar vi centraliserat under veckosluten även patienter med akut näthinneavlossning. 

Under veckosluten vårdar vi också patienter som överförs från dag- och veckoavdelningar samt jourpatienter som behöver vård på vårdavdelning. När barn- och skelningsenheten har stängt vårdar vi också barnpatienter nattetid och på veckosluten.
 
Kirurgiska operationer av ögats bakre segment är ofta långvariga mikroskopoperationer som kräver speciell noggrannhet, operationerna räcker i medeltal 1,5–2,5 timmar. Vår kirurgi med kort efterbehandling håller alltmer på att flyttas över till dagkirurgin. Den genomsnittliga vårdtiden hos oss är 1,4 dygn.


 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.