Gå till huvudinnehåll

Vårdplaneringsenheten, Nya barnsjukhuset

Vid Vårdplaneringsenheten sköter vi tidsbokningen och vårdplaneringen systematiskt för barn som tas in för en operation eller vårdperiod.

Patienter som tas in för avdelningsvård 

Vänligen kontakta Vårdplaneringsenheten så snart som möjligt, om

  • tiden inte passar
  • barnet insjuknar eller det finns risk för att barnet drabbas av en infektionssjukdom (koppor, magsjuka, influensa o.d.) 
  • barnet har fått sjukhusvård utomlands. 

Efter behov ska ni också ta kontakt i frågor som gäller avdelningsvård, ankomst och förhandsundersökningar. 

Utanför tjänstetid eller på ankomstdagen ber vi er vänligen ringa den vårdavdelning där vården ges gällande avbokningar på grund av sjukdom. 

Patienter som tas in för operation 

Vänligen kontakta Vårdplaneringsenheten så snart som möjligt, om 

  • tiden inte passar 
  • barnet insjuknar eller det finns risk för att barnet drabbas av en infektionssjukdom (koppor, magsjuka, influensa o.d.) 
  • barnet har fått sjukhusvård utomlands  
  • barnets hud är trasig, intertriginös eller infekterad vid operationsområdet.  

 
Efter behov ska ni också ta kontakt i frågor som gäller ingrepp, avdelningsvård, ankomst och förhandsundersökningar. 

Vid insjuknande samma dag som en tid bokats för ingrepp ber vi er ringa till Operations- och anestesiavdelningen för att avboka tiden, tfn 050 428 7337 (mån–fre kl. 7–15). 

Utanför tjänstetid eller på ankomstdagen ber vi er vänligen ringa den vårdavdelning där vården ges gällande avbokningar på grund av sjukdom. 

Feedback

Hittade du vad du sökte?