Gå till huvudinnehåll

Sjukhuspräster, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • Nya barnsjukhuset

Kontaktinformation

Besöksadress

Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Postadress

PB 347
00029 HUS

Med Nya barnsjukhusets sjukhuspräst kan man diskutera sina egna tankar och känslor eller livsfrågor, oavsett livsåskådning.

Sairaalapappi ja omainen

Vi finns till för barn, unga, föräldrar och hela familjen. Även mor- och farföräldrar kan kontakta oss. Utöver samtal ingår bön, dop och övriga kyrkliga förrättningar i vårt arbete. 

Vi är anställda hos evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och har fått specialutbildning för vårt uppdrag. I de konfidentiella samtalen respekteras alltid olika livsåskådningar. 

Pediatriska jouren, Pediatriska mottagningarna, Pediatrisk intensivvårds- och intensivövervakningsavdelning Dalen, vårdavdelningarna Stjärnan, Rymden och Berget 

Sjukhuspräst, teamledare Johanna Tammelin, tfn 050 427 0537
   
Nya barnsjukhuset  
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors 
Plan 2, prästens rum  

Vårdavdelning Miraklet 

Sjukhuspräst Ulla Ullgren, tfn 050 402 0786 

Parksjukhuset 
Stenbäcksgatan 11, Helsingfors 
E-flygeln, rum 218 
 

Neonatal intensivvårdsavdelning Holmen (Kvinnokliniken) 

Sjukhuspräst Maria Metsä, tfn 050 427 1181 

Kvinnokliniken 
Haartmansgatan 2, Helsingfors 
Rum B6.08 
 

Sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?