Gå till huvudinnehåll

Rehabiliteringshandledare, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • rehabiliteringshandledning
  • rehabilitering
  • Nya barnsjukhuset

Kontaktinformation

Besöksadress

Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Postadress

PB 347
00029 HUS

I Nya barnsjukhusets rehabiliteringshandledning bedömer vi hur ett funktionshinder eller en sjukdom påverkar barnens eller de unga personernas förmåga att klara sig i vardagen och deras åldersenliga aktiviteter i hemmet, daghemmet och skolan.

Kuvituskuva: Fysioterapeutit auttavat potilasta ylös

Rehabiliteringshandledningen är avsedd för långtidssjuka eller funktionshindrade barn och unga samt deras familjer. Vi utreder behovet av tjänster och hjälpmedel som stöder rehabiliteringen samt andra metoder för att göra det lättare att leva med sjukdomen eller funktionshindret.   

Våra rehabiliteringshandledare kan kontaktas av patienten eller familjen och med familjens tillstånd av anställda inom social- och hälsovården eller övriga myndigheter. 

Sjukhus