Gå till huvudinnehåll

Rehabiliteringshandledare, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • rehabiliteringshandledning
  • rehabilitering
  • Nya barnsjukhuset

I Nya barnsjukhusets rehabiliteringshandledning bedömer vi hur ett funktionshinder eller en sjukdom påverkar barnens eller de unga personernas förmåga att klara sig i vardagen och deras åldersenliga aktiviteter i hemmet, daghemmet och skolan.

Kuvituskuva: Fysioterapeutit auttavat potilasta ylös

Rehabiliteringshandledningen är avsedd för långtidssjuka eller funktionshindrade barn och unga samt deras familjer. Vi utreder behovet av tjänster och hjälpmedel som stöder rehabiliteringen samt andra metoder för att göra det lättare att leva med sjukdomen eller funktionshindret.   

Våra rehabiliteringshandledare kan kontaktas av patienten eller familjen och med familjens tillstånd av anställda inom social- och hälsovården eller övriga myndigheter. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.