Gå till huvudinnehåll

Pediatriska intensivvårdsavdelningen Dalen, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • intensivvård
  • Nya barnsjukhuset

På pediatriska intensivvårdsavdelningen Dalen vid Nya barnsjukhuset vårdar vi kritiskt eller svårt insjuknade barn.

Lasten teho-osasto Laakso

Vår avdelning är den enda pediatriska intensivvårdsavdelningen inom HUS område. Dessutom ansvarar vår avdelning för den intensivvård vid hjärtkirurgi och organtransplantationer som på riksnivå centraliserats till Nya barnsjukhuset. 

En bekant vuxen persons närvaro ger barnet en trygghetskänsla på sjukhuset. På pediatriska intensivvårdsavdelningen tillämpas fria besökstider. 

Besök inte sjukhuset om du drabbats av en smittsam sjukdom (till exempel en tarm- eller luftvägsinfektion). Avdelningspersonalen ger närmare information efter behov.

Feedback

Hittade du vad du sökte?