Gå till huvudinnehåll

Pediatriska intensivövervakningsavdelningen Dalen, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • Nya barnsjukhuset
  • intensivvård

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Nya barnsjukhuset, huvudingång, 4 vån.
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Postadress

PB 347
00029 HUS
Öppet dygnet runt.

På pediatriska intensivövervakningsavdelningen Dalen vårdar vi patienter som behöver tillfällig och kortvarig fortlöpande övervakning, intensiv medicinering eller laboratorieprovtagning.

Lasten tehovalvontaosasto Laakso

En bekant vuxen persons närvaro ger barnet en trygghetskänsla på sjukhuset. På pediatriska intensivövervakningsavdelningen tillämpas fria besökstider. 

Besök inte sjukhuset om du drabbats av en smittsam sjukdom (till exempel en tarm- eller luftvägsinfektion). Ni får närmare information av avdelningspersonalen efter behov. 

Sjukhus

Tjänster

Infektioner hos barn

På HUS behandlar vi alla infektionssjukdomar hos barn.