Gå till huvudinnehåll

Pediatriska ECMO-centret, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • intensivvård
  • intensivvårdsavdelningen
  • Nya barnsjukhuset

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Nya barnsjukhuset, huvudingång, 4 vån.
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Postadress

PB 347
00029 HUS

Nya barnsjukhusets pediatriska vårdavdelning Dalen har beredskap för att ge ECMO-behandling.

ECMO-keskus Uusi lastensairaala

I Finland gör vi ECMO-avhämtningar från intensivvårdsavdelningar inom axeln Åbo–Tammerfors–Villmanstrand.

ECMO-behandlingen är en metod som tillämpas i intensivvården och som vi kan överväga för patienter vilkas livshotande andnings- eller blodomloppsinsufficiens inte stabiliseras med hjälp av sedvanliga stödmetoder i intensivvård (till exempel respiratorbehandling, stödmedicinering för blodomloppet).

ECMO-behandlingen tar cirka 1–2 veckor. Vi ger behandlingen med en särskild hjärt-lungmaskin för patienter som lider av kritisk och akut, men tillfällig andnings- eller blodomloppsinsufficiens. När blodomloppet hos en kritiskt sjuk patient kopplas till ett externt stödsystem kan patienten återhämta sig från en omedelbart livshotande sjukdom.

Sjukhus