Gå till huvudinnehåll

Operations- och anestesiavdelning, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • dagkirurgi
  • operation
  • leiko

På Nya barnsjukhusets Operations- och anestesiavdelning vårdar vi patienter under 16 år.

Leikkaus- ja anestesiaosasto Uusi lastensairaala

I Finland utförs alla öppna hjärtoperationer och organtransplantationer på Nya barnsjukhuset. Vår avdelning har kontinuerlig jourberedskap.  

Operations- och anestesiavdelningen har tio operationssalar. I tre av dessa utförs dagkirurgiska ingrepp. Utöver dessa har avdelningen även ett laboratorium för hjärtkatetrisering, ett rum för odontologiska ingrepp, en förberedningssal och två uppvakningsrum. 

Hemifrån till förhandsbesök eller operation    

Ni får information om förberedelserna inför en operation antingen i samband med ett förhandsbesök eller per telefon ett par dagar före ingreppet. Vi ordnar ett förhandsbesök, om ert barns hälsotillstånd eller ingreppet förutsätter detta.   

Majoriteten av barn och unga kommer till ingreppet från hemmet. I allmänhet ska patienterna infinna sig på operations- och anestesiavdelningen cirka en timme innan ingreppet görs. Ert barn förbereds för ingreppet samt anestesin, och ni kan stanna hos barnet fram till att anestesin börjat verka. 

Efter ingreppet flyttas ert barn till ett uppvakningsrum där ni får besöka barnet när hen börjar vakna upp efter anestesin. Efter uppföljningen i uppvakningsrummet fortsätter vården på vårdavdelningen.

Dagkirurgiska operationer 

På operations- och anestesiavdelningen utförs dagkirurgiskt bland annat mindre kirurgiska ingrepp, öron- och ögoningrepp, titthålsundersökningar, mindre plastikkirurgiska och urologiska ingrepp, avlägsnande av material som använts för att åtgärda benbrott samt gipsning och byte av förband som kräver narkos. 

Ni får stanna hos barnet fram till att hen somnar och efter att hen vaknat. Beroende på hur barnet mår blir hen utskriven från uppvakningsrummet cirka 2–4 timmar efter ingreppet. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.