Gå till huvudinnehåll

OLKA-verksamhet, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • olka
  • kamratstöd
  • frivilligarbete

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Nya barnsjukhuset, 2 vån.
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Postadress

PB 347
00029 HUS
mån–fre 8.00–16.00

Kontaktuppgift för volontärerna

Email, Kontaktuppgift för volontärerna: @email

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Vårt mål är att erbjuda avspända möten med patienter och närstående samt att ge dem stöd för att anpassa sig till sjukdomen. OLKA är ett samarbete mellan HUS och HyTe ry.

OLKA-punkten Nya barnsjukhuset

Välkommen till OLKA-punkten på Nya barnsjukhuset! OLKA-punkten finns mittemot kaféet på andra våningen.

På OLKA-punkterna finns patientföreningarnas broschyrer och tidningar. På OLKA-punkterna ordnar vi också temadagar där patientföreningarna och sjukhusets enheter presenterar de stödformer och aktiviteter som de tillhandahåller.

Temadagarna är öppna för alla och gratis.

Kommande temadagar
Boka temadag (för föreningar)

OLKA:s volontärverksamhet på Nya barnsjukhuset

Du känner igen OLKA:s volontärer på den ljusgröna västen. Volontärerna har fått utbildning och de har tystnadsplikt. Volontärverksamheten ersätter inte vårdpersonalen. Volontärerna finns här för dig.

Volontärerna på Nya barnsjukhuset assisterar vid entrén, är lekkamrater på lek- och ungdomsavdelningen samt erbjuder kamratstöd på avdelningen Stjärnan. Utöver detta kan du höra dig för om kamratstöd för dig själv eller använda dig av Kamrathusets sökmotor.

Blev du intresserad av volontärarbete på sjukhuset? Ta kontakt med OLKA!

Sjukhus