Gå till huvudinnehåll

Neuropsykologer, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
 • barnneurologi
 • Nya barnsjukhuset

Kontaktinformation

Besöksadress

Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Postadress

PB 347
00029 HUS

Inom neuropsykologin på Nya barnsjukhuset gör vi undersökningar i syfte att få information om barnets starka sidor och svårigheter för planeringen av stödåtgärder i hemmet, daghemmet och skolan.

En neuropsykolog bedömer barnets utvecklingsnivå och eventuella särskilda svårigheter. Våra undersökningsmetoder omfattar neuropsykologiska test, intervjuer, frågeformulär samt observation av barnets beteende. Enligt barnens individuella behov väljer vi vilka metoder som ska tillämpas. 

I neuropsykologiska undersökningar kan vi göra en bedömning av barnet 

 • Språklig och visuell slutledningsförmåga
 • Koncentration och styrning av den egna aktiviteten 
 • Förmåga att interagera med andra samt reglera känslor och beteende
 • Språkliga grundfärdigheter (till exempel att förstå tal och att sätta ord på saker)
 • Grundläggande visuella färdigheter (till exempel uppfattning av rymd och riktningar)
 • Minne och inlärning
 • Finmotorik och samverkan mellan öga och hand
 • Sociala observationsfärdigheter (till exempel att sätta sig in i en annan persons situation eller identifiera känslor)
 • Läs-, skriv- och räknefärdigheter

En läkarremiss behövs för vården. 

Sjukhus