Gå till huvudinnehåll

Neonatal intensivvårdsavdelning Holmen, Kvinnokliniken

Nyckelord:
  • intensivvårdsavdelningen
  • nyfödd
  • prematur

På Kvinnoklinikens Neonatala intensivvårdsavdelning Holmen vårdar vi prematurer och fullgångna spädbarn som behöver intensivvård.

Vastasyntyneiden teho-osasto Saari

Vår avdelning har 24/7 beredskap för att ta emot nyfödda som behöver intensivvård. De vanligaste orsakerna till att vård behövs är prematuritet, andningssvårigheter, infektioner, förlossningskomplikationer, missbildningar, neurologiska symtom hos nyfödda och problem som den nyfödda har på grund av en sjukdom som mamman lider av. 

Intagning av barn för intensivvård kommer ofta som en överraskning. Stöd för tidig växelverkan och föräldraskap är ytterst viktigt inom intensivvård av nyfödda. I den utsträckning ni har kapacitet för det ger vi er stöd och handledning så att ni kan delta i vården av ert barn redan från början. 

I regel har vår avdelning fria besökstider. 
 
Efter intensivvårdsskedet flyttas våra patienter för fortsatt vård till närsjukhuset på sin hemort, oftast neonatala avdelningen L2 vid Jorvs sjukhus. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.