Gå till huvudinnehåll

Fysioterapeuter, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • fysioterapi
  • barnundersökningar
  • sjukdomar i rörelseapparaten

Kontaktinformation

Besöksadress

Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Postadress

PB 347
00029 HUS

På Nya barnsjukhusets fysioterapi vårdar vi barn och unga personer som enligt en läkarbedömning behöver fysioterapi. 

Lasten fysioterapia

För barn i olika åldrar gör vi en bedömning av rörelseutvecklingen och hur ett funktionshinder eller en sjukdom påverkar rörelse- och funktionsförmågan samt deltar på sjukhuset i rehabiliteringen för barn som står under vård. Vi bedömer också behovet av rörelse- och motionshjälpmedel. Vårt syfte är att stödja barns och unga personers funktionsförmåga samt bevara och främja rörlighet samt integrera de färdigheter som tränas i fysioterapin i familjens vardag. 

Tillsammans med barnet eller den unga personen och familjen planerar vi individuella mål för fysioterapin, gör en rehabiliteringsplan och ordnar den behövliga fortsatta rehabiliteringen. Den fortsatta rehabiliteringen ordnas i barnets eller den unga personens egen livsmiljö eller på fysioterapeutens öppenvårdsmottagning.

En läkarremiss behövs för att få vård. 

Sjukhus

Tjänster

Fysioterapi

Vi erbjuder fysioterapitjänster efter behov för patienter och rehabiliteringskunder på olika avdelningar och polikliniker på sjukhusen inom den…