Gå till huvudinnehåll

Fysioterapeuter

Nyckelord:
  • fysioterapi
  • barnundersökningar
  • sjukdomar i rörelseapparaten

Kontaktinformation

Besöksadress

Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Postadress

PB 347
00029 HUS

I Nya barnsjukhusets fysioterapi vårdar vi barn och unga personer som enligt en läkarbedömning behöver fysioterapi. 

Lasten fysioterapia

För barn i olika åldrar gör vi en bedömning av rörelseutvecklingen och hur ett funktionshinder eller en sjukdom påverkar rörelse- och funktionsförmågan samt deltar på sjukhuset i rehabiliteringen för barn som står under vård. Vi bedömer också behovet av rörelse- och motionshjälpmedel. Vårt syfte är att stödja barns och unga personers funktionsförmåga samt bevara och främja rörlighet samt integrera de färdigheter som tränas i fysioterapin i familjens vardag. 

Tillsammans med barnet eller den unga personen och familjen planerar vi individuella mål för fysioterapin, gör en rehabiliteringsplan och ordnar den behövliga fortsatta rehabiliteringen. Den fortsatta rehabiliteringen ordnas i barnets eller den unga personens egen livsmiljö eller på fysioterapeutens öppenvårdsmottagning.

En läkarremiss behövs för att få vård. 

Sjukhus

Nya barnsjukhuset

Nya barnsjukhuset är det största sjukhuset i landet som koncentrerat sig på specialiserad sjukvård för barn. Vi vårdar patienter från hela Finland, från nyfödda till 15-åringar.