Gå till huvudinnehåll

Ergoterapeuter, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • ergoterapi
  • Nya barnsjukhuset

Inom ergoterapin vid Nya barnsjukhuset träffar vi barn som till följd av sjukdom, skador eller omfattande utvecklingsfördröjning har problem med dagliga aktiviteter och lekar. 

Toimintaterapia

Vi bedömer barnets lekfärdigheter, fin- och grovmotorik, visuella observation, hantering av sensorisk information samt initiativförmåga i dagliga aktiviteter. Bedömningen kan även fokusera på funktionsförmågan vid användning av armarna och händerna samt stöd för denna. Utöver detta bedömer vi behovet av ortoser och hjälpmedel samt tillverkar vid behov individuella hand- eller fingerortoser. 
 
Utifrån bedömningen gör vi tillsammans med familjen upp en rehabiliteringsplan och bedömer behovet av fortsatt uppföljning.  

Ergoterapeutisk rehabilitering kan också rekommenderas för ett barn och målet för denna bestäms tillsammans med barnet och föräldrarna. Syftet med ergoterapeutisk rehabilitering för barn är att stödja barnets funktionsförmåga utgående från problemen som framkommit vid bedömningen. Vi ger föräldrarna och närståendenätverket handledning. 

En läkarremiss behövs för ett besök till mottagningen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.